Somes Short-words in Console
1 D/O ( Delivery Order ) Lệnh giao hàng
2 CFS (Container Freight Station ) Phí bốc xếp
3 THC (Terminal Handling Charge) Phí cầu cảng
4 CIC (Container Imbalance Charge) Phí cân bằng container
5 PCS (Port Congestion Surcharge) Phí kẹt cầu cảng
6 POL (Port Of Loading) Cảng xếp hàng
7 POD (Port Of Discharge) Cảng dỡ hàng 
8 ETD (Estimated Time of Departure) Thời gian ước tính rời cảng
9 ETA (Estimated Time of Arrival) Thời gian ước tính đến cảng
10 PP (Prepaid) Trả trước 
11 CC (Collect) Trả sau
12 CBM (Cubic Meter)  Khối
13 WM (Weight Measurements)  Khối
14 RT (Register Ton) Khối
15 LCL (Less than Container Load) Hàng lẻ
16 FCL (Full Container Load) Hàng nguyên container
17 B/L (Bill of Lading) Vận đơn 
18 C/O (Certificate of Origin ) Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
19 EBS (Emergency Bunker Surcharge) Phụ phí xăng dầu
20 ENS (Entry Summary Declaration) Phí khai hải quan tự động cho hang vao Chau Au
21 AMS (Advanced Manifest System fee) Phi khai hai quan t u dong cho hang vao My
22 ACI (Advice Commercial Information) Phi khai hai quant u dong cho hang vao Canada
23 AFR (Advance Filing Rules) Khai hai quan cho hang vao Nhat, Shanghai
24 DDC (Destination/ Document Delivery Charges) Giao hang tai diem den
25 NVOCC (Non vessel operating common carrier)  Các nhà vận tải nhưng bản thân không sở hữu tàu.  chỉ là những người cung cấp dịch.

News Same kind

Difference between House Bill of Lading and Master Bill of Lading?

Difference between House Bill of Lading and Master...

24-01-2018 - 10:04 PM

A Bill of Lading maybe issued as a House Bill of Lading or a Master Bill of Lading.

Xem thêm
What is LCL and Consolidation??

What is LCL and Consolidation??

24-01-2018 - 09:44 PM

There are cases which shippers don’t have enough cargo to fill a full container and they have only small cargoes. These small cargoes are known as LCL (Less than Container Loading)

Xem thêm
SOLAS VERIFIED GROSS MASS (VGM)

SOLAS VERIFIED GROSS MASS (VGM)

06-11-2017 - 02:10 PM

SOLAS VERIFIED GROSS MASS (VGM)

Xem thêm